Strateška procjena uticaja na životnu sredinu – UP Lepetani

01 okt 2014

 - Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu - UP Lepetane - dalje

 - Prijedlog Odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu - UP Lepetane - dalje