Strateška procjena uticaja na životnu sredinu – UP Lepetani

01 okt 2014

 – Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu – UP Lepetane – dalje

 – Prijedlog Odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu – UP Lepetane – dalje