Strateška procjena uticaja na životnu sredinu – DUP Lepetani

01 okt 2014

– Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životne sredinu – dalje

– Prijedlog Odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu  – DUP Lepetane – dalje