Strateška procjena uticaja na životnu sredinu – DUP Lepetani

01 okt 2014

- Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životne sredinu - dalje

- Prijedlog Odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu  - DUP Lepetane - dalje