SUMMER JOB I DANI KARIJERE ZA MATURANTE

30 mar 2018

Opština Tivat, uz koordinaciju Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, i saradnju sa SMŠ “Mladost”, obezbijedila je finansijsku podršku odlasku maturanata ove škole na Sajam sezonskih poslova u turizmu “Summer job” - koji organizuje Studentski parlament Univerziteta Crne Gore, a koji je održan 28. marta u Kotoru. Maturanti su imali priliku da se na neposredan način upoznaju sa mogućnostima sezonskog zapošljavanja u Crnoj Gori i na taj način steknu svoja prva radna iskustva u turizmu.

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti pružio je podršku maturantima i kada je u pitanju odlazak na Sajam obrazovanja, poslova i praksi “Dani karijere”, koji se danas održava u Podgorici. Na ovom događaju učešće će uzeti veliki broj najvećih poslodavaca koji će ponuditi značajan broj radnih mjesta. Na Sajmu će se predstaviti privatne kompanije koje će pružiti detaljnije informacije o svom poslovanju, prilikama za zapošljavanje, kao i mogućnostima obavljanja profesionalnih praksi.
Oba događaja su šansa da mladi ljudi dobiju informacije o novim prilikama za posao, da pronađu zaposlenje ili adekvatan program profesionalnih praksi, što će im biti od koristi u donošenju odluke o budućem profesionalnom opredjeljenju.