OBAVJEŠTENJE SLUŽBE ZA INSPEKCIJSK EPOSLOVE – ZATVOREN PUT U MAŽINI (KA REZERVOARIMA ZA VODU)

30 mar 2018

Postupajući po prijavi, Služba za inspekcijske poslove danas (petak, 30. mart) je izašla na teren u naselju Mažina i konstatovano je da je došlo do odronjavanja dijela lokalnog puta prema rezervoarima za vodu Regionalnog vodovoda. Inspekcija je utvdila činjenično stanje i zatvorila ovaj put (nekategorisani put 4883/1 KO Tivat Mažina), budući da je na ovoj dionici ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju. Put će biti zatvoren do dovođenja puta u prvobitno stanje.

 

Put mazina 2

post slika