Postovi sa tagom: Lokalna uprava

Poziv na zbor građana MZ Lastva – Seljanovo

10 nov 2023

Sekretarijat za lokalnu upravu Opštine Tivat obavještava građane da će se zbor Mjesne zajednice Lastva – Seljanovo održati 23.11.2023. godine u prostorijama Doma kulture “Josip Marković” u Donjoj Lastvi, sa početkom u 18 h.

Zbor se saziva radi odlučivanja o razdvajanju postojeće MZ Lastva – Seljanovo na dvije nove. Predsjednik Inicijativnog odbora Marjan Ribica i četiri člana odbora podnijeli su Sekretarijatu za lokalnu upravu inicijativu za razdvajanje MZ Lastva – Seljanovo. Kao razlozi navode se nefunkcionalnost postojeće mjesne zajednice u smislu velikog područja koje ona obuhvata, različite privredne, kulturne i drugih potreba stanovništva, “za koje se vjeruje da će se bolje ostvariti i zadovoljiti kroz podjelu postojeće mjesne zajednice” – stoji u inicijativi.

Shodno Odluci o mjesnim zajednicama inicijativa za podjelu mjesne zajednice smatra se prihvaćenom ako se za istu izjasni većina punoljetnih građana sa prebivalištem, prisutnih na Zboru građana. Zbor građana se može održati i na njemu se mogu donositi punovažne odluke, ako zboru prisustvuje najmanje 3 % punoljetnih građana sa prebivalištem na području mjesne zajednice.

Prema Statutu Opštine Tivat zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva najmanje osam dana prije dana održavanja zbora i isti može sazvati organ lokalne uprave radi pribavljanja mišljenja o određenom pitanju. Poziv se objavljuje u sredstvima informisanja, ističe na oglasnoj tabli Opštine i mjesne zajednice, na javnim objektima, u ulazima zgrada i na drugim oglasnim mjestima.

U septembru i oktobru sklopljeno 20 brakova

01 nov 2023

Tokom septembra i oktobra u Tivtu je sklopljeno 20 brakova. Devet brakova sklopljeno je između crnogorskih državljana, dok je u istom periodu zaključenju braka pristupilo osam parova stranih državljana. U pitanju su državljani Rusije, Ukrajine, Velike Britanije i Sjeverne Makedonije. Evidentirana su tri sklapanja braka između crnogorskih i inostranih državljana, iz Italije, Bjelorusije i Makedonije. Matičar Opštine Tivat evidentirao je i tri naknadna upisa u Knjigu vjenčanih. Ovo se odnosi na situacije u kojima građani Crne Gore sa prebivalištem u Tivtu brak sklope u nekoj drugoj državi.

U istom periodu razvedeno je šest brakova – navode iz Sekretarijata za lokalnu upravu Opštine Tivat.

Ustanove Grada