Postovi sa tagom: Lokalna uprava

Predstavnici lokalne uprave i preduzeća na sastanku sa Mjesnom zajednicom Lastva

21 mar 2024

Na poziv Savjeta novoformirane Mjesne zajednice Lastva, predstavnici Opštine Tivat, „Vodovoda i kanalizacije“, „Komunalnog“ i JP „Morsko dobro“ posjetili su juče njihove prostorije i razgovarali sa predsjednikom i članovima Savjeta MZ o aktuelnim problemima ovog tivatskog naselja.

Nedostatak kanalizacionog sistema kao primarni problem mještana Donje Lastve bila je glavna tema, a razgovaralo se i o drugim infrastrukturnim problemima kao što su obnova lastovskog šetališta, igralište i nedostatak parking mjesta. Idejno rješenje uređenja dijela lastovske obale od hotela Caruba do parka Ivovića je završeno i predato na odobrenje glavnom gradskom arhitekti. Spreman je i pojekat za izgradnju novog vodovodno-kanalizacionog sistema, a kao probleme iz tivatskog „ViK“-a ističu imovinsko pravne odnose i neophodno dobijanje saglasnosti vlasnika svake parcele za prolazak mreže. Dogovoreno je da se tokom naredne sedmice u multimedijalnoj sali Opštine organizuje prezentacija projekta novog kanalizacionog sistema, kako bi mještani ovog naselja imali priliku da se detaljnije upoznaju sa njim.

Predsjednik Savjeta MZ Lastva Marijan Ribica zahvalio je sekretarki za lokalnu upravu u Opštini Tivat i svim organima na saradnji i uspješnoj organizaciji prvog sastanka. U cilju efikasnijeg rada, praksa redovnih susreta i razgovora biće nastavljena, a predstavnici lokalne uprave i preduzeća će u narednom periodu sa članovima mjesne zajednice na terenu utvrditi aktuelne probleme i dinamiku njihovog rješavanja.

Sastanku koji je organizovao Sekretarijat za lokalnu upravu, prisustvovali su resorna sekretarka Jelena Šćekić, sekretarka za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Mirela Jarić, direktor „Vodovoda i kanalizacije“ Alen Krivokapić, tehnički direktor Vladimir Arsić, direktor „Komunalnog“ Vučeta Stanišić, šef Službe komunalija Miloš Tripinović i savjetnici iz Sekretarijata za uređenje prostora i Direkcije za investicije, Adrijana Pejović i Slobodan Gredo. Ispred Službe za uređenje i izgradnju JP „Morsko dobro“ prisustvovali su rukovoditeljka Sandra Škatarić i inženjer Gojko Đurović.

Zbor građana Lastve 12. februara

02 feb 2024

Zbor građana novoformirane mjesne zajednice Lastva zakazan je za 12. februar u 17h. u prostorijama Doma kulture “Josip Marković” u Donjoj Lastvi. Na osnovu Statuta Opštine Tivat i Odluke o mjesnim zajednicama, zbor se saziva kako bi se formirali organi mjesne zajednice, odnosno kako bi se izvršio izbor članova Savjeta i Nadzornog odbora.

Iz Sekretarijata pozivaju građane da u što većem broju prisustvuju zboru i podsjećaju da je za rad zbora i proces donošenja odluka potrebno prisustvo najmanje 3% punoljetnih građana sa prebivalištem na području za koje se zbor saziva. Zbor građana odlučuje većinom glasova prisutnih.

Unaprijeđena internet platforma “Sistem 48”

29 jan 2024

Nadograđena online platforma “Sistem 48” za prijavu komunalnih problema u opštini Tivat počela je sa radom proteklog vikenda, a transparentnost i praćenje puta prijave te tačno i precizno informisanje o njenom statusu u prvom su planu novog sistema.

Na sajtu tivat.sistem48.me, ažuriranom po prvi put od svog osnivanja 2016. godine, prijava korisnika može biti uspješno realizovana tek kada se dostavi adekvatan odgovor operatera o riješenom komunalnom problemu, uz prateću fotografiju koja to potvrđuje. Bez ovih uslova više nije moguće postavljanje statusa uspješno završene prijave, što je na staroj platformi kao manjkavost često izazivalo revolt građana i to je suštinska promjena sistema, ističu iz Sekretarijata za lokalnu upravu Opštine Tivat.

“Po prijemu, administrator iz Sekretarijata za lokalnu upravu otvara prijavu i tada ona postaje javna i vidljiva svima. Nadležni organ lokalne samouprave, ili preduzeće koje prepozna svoju nadležnost, zatim preuzima prijavu i kreće sa rješavanjem iste. Ukoliko se izlaskom na lice mjesta utvrdi nenadležnost ovog organa, novi sistem sada omogućavaprenos prijave organu za koji se utvrdi da je nadležan. Sve ovo je podnosiocu prijave vidljivo, što do sada nije bio slučaj” – navode iz ovog Sekretarijata.

Platforma “Sistem 48” odnosi se na lokalne organe i službe zadužene za rješavanje komunalnih problema shodno nadležnostima. Ukoliko je prijavljeni komunalni problem u nadležnosti nekog od državnih organa, operateri su dužni da konkretne prijave proslijede nadležnom organu na dalje postupanje, a prema korisniku zatvore prijavu uz adekvatan odgovor o daljem putu iste.

Mapa geolokacija – Na naslovnoj strani novog “Sistema 48” nalazi se mapa Tivta na kojoj korisnici evidentiraju lokaciju i aktuelan komunalni problem. Na njoj građani mogu vidjeti da li su na istoj, ili obližnjoj lokaciji, već evidentirani komunalni problemi i klikom na oznaku lokacije mogu se informisati o istima. Mapa je interaktivnog karaktera i daje mogućnost novim korisnicima da šalju komentare na postojeću, ranije otvorenu prijavu, čime se izbjegava otvaranje istih prijava na istim lokacijama i “gušenje” sistema. Takođe, na ovaj način lociraju se “goruće” tačke u gradu kada su komunalni problemi u pitanju.

Automatsko prosljeđivanje prijava – Značajna promjena u odnosu na dosadašnji Sistem 48, a što doprinosi efikasnijem rješavanju komunalnih problema, jeste opcija da se određene kategorije prijava, kao što su buka, nepropisno parkiranje i psi lutalice, po automatizmu prosljeđuju na adresu dežurne službe. “To je najčešće Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor, čija će ovlašćena lica – komunalni policajci, po prijemu prijave reagovati odmah. Dakle, ovakve prijave građana neće kao do sada čekati na prvi radni dan nakon vikenda kako bi se procesuirale, već istog momenta stižu na adresu nadležnog organa” – objašnjavaju iz Sekretarijata za lokalnu upravu.

U cilju uspješnog i efikasnog rada, u prethodnom periodu održan je niz sastanaka i prezentacija ažuriranog Sistema 48. Obuku za operatere iz nadležnih organa vodio je Ivan Pajović, čija je firma eksterna softverska podrška opštini. Iz ovog opštinskog sekretarijata najavljuju i da će na kraju svakog mjeseca izvještavati o pristiglim prijavama.

Statistika Sistema 48 u 2023. godini

Tokom 2023. godine putem Sistema 48 Opštine Tivat zabilježena je 771 prijava građana. Najveći broj prijava odnosi se na oblasti: kućnog reda i održavanja stambenih zgrada (147), kontrolu izvođenja građevinskih radova (105), javnu rasvjetu (100), nepropisno parkiranje (98), rupe na ulicama i putevima (62), buku (58) i održavanje zelenih površina (41). Iz Sekretarijata za lokalnu upravu napominju da su bilježene prijave koje se odnose i na brojne druge probleme: nelegalno odlaganje otpada, čišćenje ulica, održavanje kišnih kanala i bujičnih potoka, fekalnu kanalizaciju…

Najveći broj prijava, preko 90, bilježen je u ljetnjim mjesecima, junu, julu i avgustu, dok je najmanji broj prijava karakterističan za sam početak godine, oko 30 prijava na mjesečnom nivou.

Poziv na zbor građana MZ Lastva – Seljanovo

10 nov 2023

Sekretarijat za lokalnu upravu Opštine Tivat obavještava građane da će se zbor Mjesne zajednice Lastva – Seljanovo održati 23.11.2023. godine u prostorijama Doma kulture “Josip Marković” u Donjoj Lastvi, sa početkom u 18 h.

Zbor se saziva radi odlučivanja o razdvajanju postojeće MZ Lastva – Seljanovo na dvije nove. Predsjednik Inicijativnog odbora Marjan Ribica i četiri člana odbora podnijeli su Sekretarijatu za lokalnu upravu inicijativu za razdvajanje MZ Lastva – Seljanovo. Kao razlozi navode se nefunkcionalnost postojeće mjesne zajednice u smislu velikog područja koje ona obuhvata, različite privredne, kulturne i drugih potreba stanovništva, “za koje se vjeruje da će se bolje ostvariti i zadovoljiti kroz podjelu postojeće mjesne zajednice” – stoji u inicijativi.

Shodno Odluci o mjesnim zajednicama inicijativa za podjelu mjesne zajednice smatra se prihvaćenom ako se za istu izjasni većina punoljetnih građana sa prebivalištem, prisutnih na Zboru građana. Zbor građana se može održati i na njemu se mogu donositi punovažne odluke, ako zboru prisustvuje najmanje 3 % punoljetnih građana sa prebivalištem na području mjesne zajednice.

Prema Statutu Opštine Tivat zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva najmanje osam dana prije dana održavanja zbora i isti može sazvati organ lokalne uprave radi pribavljanja mišljenja o određenom pitanju. Poziv se objavljuje u sredstvima informisanja, ističe na oglasnoj tabli Opštine i mjesne zajednice, na javnim objektima, u ulazima zgrada i na drugim oglasnim mjestima.

Ustanove Grada