TIVAT DOBIO SPECIJALNO VOZILO “PAUK”

30 aug 2019

Specijalno vozilo „pauk“, čiju nabavku je iz sopstvenih sredstava obezbijedio doo „Parking servis Tivat“, dopremljeno je u Tivat i biće operativno po okončanju postupka registracije tokom sljedeće sedmice. 

Vozilo sa hidrauličnom presom za podizanje nepropisno parkiranih vozila, po cijeni od 106,9 hiljada eura, isporučila je tivatska kompanija „Ben Kov“ kao najpovoljniji ponuđač. 

Tivat pauk

post slika