Treci okrugli sto na temu Strateški plan i razvoj Tivta od 2012-2016

29 jun 2012

Danas je u Tivtu,u 12h održan treći okrugli sto na temu Strateški plan razvoja Opštine Tivat od 2012-2016 god. sa predstavnicima nevladinih organizacija i sportskih udruženja naše Opštine.
Moderatori današnjeg sastanka bili su Marijana Mišić Škanata predstavnik NVO Udruženja roditelja sa posebnim potrebama i Đorđe Trajčevski predstavnik NVO „Pravi put“ koji su inače bili članovi Opštinske konsultativne grupe ,koji su dali uvodno izlaganje o postupku donošenja ovog važnog dokumenta.Marijana Mišić Škanata je pozvala prisutne predstavnike NVO da iskoriste Strateški plan kao osnovu za kreiranje projekta nevladinih organizacija.
Primjedbe na Strateški plan u pogledu režima saobraćaja,parkiranja u gradu i rada pauka dao je Dragan Miljanić predstavnik NVO „Arsenal“.Slavko Marović je pohvalio rad u izradi Strateškog plana i postavio pitanje da li se moglo predvidjeti više sredstava iz Evropskih fondova?Darija Žegura se založila da se stvore mogućnosti za zdravstveno rekreativne programe i za izgradnju Doma starih u Tivtu.Dzafer Brahimi se osvrnuo na probleme stanovanja RAE populacie.Bubanja Pina je istakla da će uskoro u Tivtu biti organizovana Srednja muzička škola,a Vesna Đukić iz Maslinarkog društva Boka se založila da se napravi mapa poljoprivrednih proizvođača posebno maslinara.Rasprava je završena u 13:30 .

post slika