KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA LICA U STANJU SOCIJALNE POTREBE OPŠTINE TIVAT

02 jul 2012

Komisija za   rješavanje stambenih  pitanja lica u stanju socijalne  potrebe Opštine Tivat - detaljnije 

Konačna rang lista- PDF