Trening o održivom turizmu i odgovornom poslovanju

18 nov 2014

U okviru projekta „Održivi razvoj turizma posebnih interesa" u multimedijalnoj sali Opštine Tivat juče je održan trening o održivom turizmu i društveno odgovornom poslovanju. Trening je bio namijenjen predstavnicima turističkih agencija, zaposlenima u turističkoj privredi i predstavnicima nadležnih institucija. Cilj treninga je bio unaprijediti poslovanja u okviru održivog razvoja i društveno-odgovornog poslovanja u cilju razvijanja turizma posebnih interesa. Predstavljen je veliki broj primjera najboljih praksi koji dolaze sa tržišta zapadne Evrope, a sve u cilju boljeg sagledavanja društvene problematike kada je u pitanju zaštita životne sredine. Polaznici treninga su imali priliku da se upoznaju sa prednostima održivog poslovanja, i da dobiju konkretne savjete kada je njihovo poslovanje u pitanju. Velika pažnja je posvećena marketing i promociji proizvoda, sa osvrtom na zahtjeve zapadno-evropskog tržišta. Glavni trener radionice, Chris Thompson, predstavio je svoja iskustva koja je stekao u više od 30 različitih zemalja. Kao voditelj održivog turizma za britansku Federaciju turoperatora, inicirao je i pokretanje sistema Travelife održivosti za hotele, u kojem je trenutno glavni konsultant i trener. treningOrganizator treninga je Opština Tivat kao glavni projektni partner u Crnoj Gori. Projekt je finansiran od strane Evropske unije, ukupna vrijednost projekta je 351. 847 €, a sprovodi se kroz Ipa Prekogranični program saradnje Hrvatska-Crna-Gora 2007-2013. Sa implementacijom projekta započelo se u septembru 2013. a period implementacije je dvije godine. Vodeći partner projekta je Opština Tivat a implementira ga u saradnj sa Turističkom organizacijom Tivta i d.o.o.Komunalno Tivat, a u Hrvatskoj projekat sprovode Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA), udruga Agroturizam Konavle I Razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županjije DUNEA.

post slika