U sklopu međunarodne saradnje, aplicirani projekti u 2011-oj godini

17 jan 2012

Projekti sa kojima je Opština Tivat konkurisala u okviru 2. javnog poziva za prekograničnu saradnju Crna Gora- Bosna i Hercegovina 1.april- 1.jul 2011:

1.    Rural areas development through ecotourism and ecoagriculture- RADECO
       Razvoj ruralnih sredina kroz ekoturizam i ekopoljoprivredu
       Ukupna vrijednost projekta: 454 200€
       Trajanje projekta: 18 mjeseci

2.    Smart children network
       MENSA- NTC sistem učenja
       Ukupna vrijednost projekta: 80 000€
       Trajanje projekta: 12 mjeseci

3.    ORNIBA Protection of birds on the Balkan
       ORNIBA Zaštita ptica na Balkanu, Solila
       Ukupna vrijednost projekta: 37 300€
       Trajanje projekta: 18 mjeseci

4.    Safer traffic for a better future
       Unapređenje bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici u funkciji razvoja turizma u prekograničnoj saradnji
       Ukupna vrijednost projekta: 303 263€
       Trajanje projekta: 18 mjeseci

Projekti sa kojima je Opština Tivat konkurisala u okviru Adriatic IPA prekogranična saradnja 2007-2013 koji je trajao u periodu 3. avgust- 2. novembar 2011:

1.    HALAL Adriatic
      Ukupan budžet za opštinu Tivat: 179.098,85 €
      Trajanje projekta: 36 mjeseci

2.    EvergySOul- Strenghtening the capacity in the Adriatic region for education and promotion od sustainable energy solutions
      Osnaživanje kapaciteta edukacije i promocije održivih energetskih rješenja u Jadranskoj regiji
      Ukupan budžet za opštinu Tivat: 143.580,00 €
      Trajanje projekta: 36 mjeseci

3.    Zero Waste Adriatic net for events and festivals
     “Nula otpada” jadranska mreža događaja i festivala
       Ukupan budžet za opštinu Tivat: 107,930.00 €
       Trajanje projekta: 30 mjeseci

4.    LIMA- Local solution for integrated marine and coastal management
       Lokalna rješenja za integrisano upravljanje marinama i priobaljem  
       Ukupan budžet za opštinu Tivat: 139,000.00 €
       Trajanje projekta: 36 mjeseci