U TIVTU OKRUGLI STO O INTEGRACIJI RE POPULACIJE

15 mar 2019

Okrugli sto na temu “Razmjena dobrih praksi u integraciji RE populacije u opštinama Crne Gore” za predstavnike lokalnih samouprava biće održan u utorak, 26. marta u 11 časova u multimedijalnoj sali Opštine Tivat. Seminar se organizuje u okviru programa “Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma i Egipćana na lokalnom nivou” – ROMACTED.

“Programom se žele ojačati kapaciteti i interesovanja predstavnika lokalne samouprave koji se bave pitanjem inkluzije Roma i Egipćana, a sa druge strane osnažiti kapaciteti pripadnika ove zajednice kako bi na adekvatan način izrazili svoje potrebe i ukazali na one probleme koje smatraju važnim za rješavanje”, saopštila je sekretarka za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat Darka Ognjanović.

Tivat je jedan od osam gradova, pored Berana, Bijelog Polja, Nikšića, Podgorice, Herceg Novog, Bara i Ulcinja, koji su obuhvaćeni projektom ROMACTED.

Obzirom da je, čitav niz godina, Opština Tivat  prepoznata kao primjer dobre prakse kroz projekte “Unapređenje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi","Medijator i asistent u obrazovanju Roma i Egipćana” i druge, želja nam je da na jednom mjestu svi zajedno razmijenimo iskustva i bliže se upoznamo sa daljim koracima u projektu. Pored predsjednika opštine Tivat dr Siniše Kusovca koji će  prisustvovati okruglom stolu, na skupu će govoriti šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope Angela Longo.

Nakon što je među prvim opštinama u Crnoj Gori usvojila lokalni Akcioni plan unapređenja života Egipćana i Roma, Opština Tivat je takođe među prvima od smjernica iz projekta ROMACTED formirala radnu grupu od predstavnika lokalne zajednice Roma i Egipćana i institucija, kako bi na najbolji mogući način obezbijedila sve informacije potrebne za unapređenje života te populacije.

Program ROMACTED je zajednički program Evropske Komisije i Savjeta Evrope. Sprovodi se u sedam zemalja i 60 opština, među kojima je i Tivat. Implementacija programa u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Albaniji, Kosovu i Turskoj trajaće do 2020. godine.

post slika