U TOKU REGIONALNA KONFERENCIJA: „GRADOVI SA INTEGRITETOM“

30 jan 2017

Predsjednica opštine Tivat prof.dr Snežana Matijević i rukovoditeljka Službe za unutrašnju reviziju u Opštini Tivat Jela Mrdak borave na dvodnevnoj regionalnoj konfrenciji „Gradovi sa integritetom“, koja se održava u Beogradu od 29. do 31. januara. Konferencija okuplja oko 70 predstavnika lokalnih uprava, državnih institucija, službenika koji sprovode planove integriteta i predstavnika civilnih organizacija sa teritorije Jugoistočne Evrope. Cilj konferencije jeste međusobna razmjena iskustava, razmatranje do sada ostvarenih rezultata na ovom polju i prevazilaženje eventualnih prepreka.
Neke od tema o kojima se govori na konferenciji jesu: važnost participiranja građana na putu transparentnosti, kako spriječiti korupciju, stvaranje partnerstava i aktivno uključivanje zainteresovanih strana.
Konferencija je organizovana od strane Svjetske Banke i austrijskog Federalnog ministarstva finansija, a u sklopu projekta pod nazivom „WB-Austria Urban Partnership Program“.

post slika