U SUSRET MEĐUNARODNOM DANU VLAŽNIH STANIŠTA

30 jan 2017

Povodom obilježavanja 2. februara - Međunarodnog dana vlažnih staništa, Zeleni tim Opštine Tivat, sa ciljem zaštite i promovisanja posebnog (specijalnog) florističko-faunističkog rezervata prirode Tivatska solila, kao i očuvanja vlažnih staništa uopšte, vodeći se ovogodišnjom temom Ramsar sekretarijata “Vlažna staništa za smanjenje rizika i nepogoda”, organizuje brojne aktivnosti.
U četvrtak 2. februara sa početkom u 10:00 časova, u multimedijalnoj sali Opštine Tivat, biće održan Okrugli sto na kojem će biti prezentovane aktivnosti na zaštiti i unapređenju stanja specijalnog florističko-faunističkog rezervata prirode „Tivatska solila“, koje se odnose na istraživanja vezana za regulaciju vodotokova i kanala, kulturnih vrijednosti područja, kao i ornitološka i faunistička istraživanja, i sa tim u vezi očuvanja biodiverziteta i predionih karakteristika (predavači su Andrej Sovinc, Sandra Kapetanović, Olivera Marković, Darko Saveljić, i Vuk Iković). Okrugli sto je organizovan u saradnji sa JP “Morsko dobro” i otvoren je za javnost.

Posjeta Tivatskim solilima za učenike VIII razreda OŠ “Drago Milović” iz Tivta biće organizovana u petak 3. februara, u prijepodnevnim časovima. Učenici će imati priliku upoznati se sa značajem solila, vrstama flore i faune koje se mogu naći u ovom zaštićenom prirodnom dobru, sa posebnim osvrtom na ornitofaunu, kao i metodama i tehnikama posmatranja ptica i važnosti očuvanja njihovih staništa. Učenicima iz Tivta će se pridružiti i učenici II razreda osnovnih škola iz Podgorice. Posjeta je organizovana u saradnji sa Centrom za zaštitu i proučavanje ptica iz Podgorice i OŠ “Drago Milović”.

Subotu 4. februar je rezervisana za sasvim poseban čas joge na ornitološkoj stazi u Solilima. Čas otpočinje u 11 časova, vodiće ga instruktorka Dragana Mladenović iz Tivta. Pozivaju se svi zainteresovani da se priključe, a preporuka instruktorke je da učesnici budu prikladno obučeni.
U slučaju vremenskih neprilika predviđene aktivnosti na otvorenom će biti odložene.

Agenda okruglog stola - dalje
Više detalja o svim aktivnostima povodom ovog datuma - dalje