UP Kostici nacrt

15 dec 2014

TEKST - dalje

GRAFIKA

01 Geodetsko katastarska podloga - dalje

02 Izvod iz PUP-a - dalje

03 Postojeća namjena površina- dalje

04 Analiza postojećeg stanja - dalje

05 Stilsko hronološka analiza - dalje

06 Valorizacija - dalje

07 Intervencija - dalje

08 Plan namjene površina - dalje

09 Plan parcelacije nivelacije i regulacije - dalje

10 Kompozicioni plan - dalje

11 Plan hidrotehničke infrastrukture - dalje

12 Plan elektroenergetike - dalje

13 Elektronske komunikacije - dalje

IDEJNA RJEŠENJA - dalje