UP Mestrovici predlog

15 dec 2014

01 geodetsko katastarska podloga - dalje

02 izvod iz PUP-a - dalje

03 postojeća namjena površina - dalje

04 analiza postojećeg stanja - dalje

05 stilsko hronološka - dalje

06 valorizacija - dalje

07 intervencije - dalje

08 planirana namjena površina - dalje

09 plan parcelacije regulacije i nivelacije - dalje

10 kompozicioni plan - dalje

11 plan hidrotehničke infrastrukture - dalje

12 elektronske komunikacije - dalje

13 plan elektroenergetike - dalje

14 plan pejzažne arhitekture - dalje