UP PRŽNO I – PREDLOG PLANA

30 dec 2011

UP Pržno I  - Predlog plana  -  PDF

Izvještaj o javnoj raspravi sa odgovorima na primjedbe  -  PDF

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja naživotnu sredinu  -  PDF

Grafika  

Tekst 

  • Odluke i programski zadatak  -  downlaod
  • Opšta dokumentacija  -  downlaod