UP Przno II

03 aug 2011

UP Przno II - NACRT 

Grafika:

UP Przno II - Idejni rjesenje:

Sinhron plan infrastrukture - PDF

Situacija kompleksa - PDF

Situacioni prikaz saobracajnica - PDF

ASA - pdf

ASA1-01 - Cetvorosobna vila Varijanta A - Situacija - PDF

ASA2-01 - Cetvorosobna vila Varijanta A - Osnove - PDF

ASA5-01 - Cetvorosobna vila Varijanta A - Izgledi - PDF

ASA6-01 - Cetvorosobna vila Varijanta A - Presjeci - PDF

ASA7-01 - Cetvorosobna vila Varijanta A - 3D Rendering - PDF

 

ASB - pdf

ASB1-01 - Cetvorosobna vila Varijanta B - Situacija - PDF

ASB2-01 - Cetvorosobna vila Varijanta B - Osnove - PDF

ASB5-0 - Cetvorosobna vila Varijanta B - Izgledi - PDF

ASB6-01 - Cetvorosobna vila Varijanta B - Presjeci - PDF

ASB7-01 - Cetvorosobna vila Varijanta B - 3D Rendering - PDF

 

ATA - pdf

ATA1-01 - Petosobna vila Varijanta A - Situacija - PDF

ATA2-01 - Petosobna vila Varijanta A - Osnove - PDF

ATA2-02 - Petosobna vila Varijanta A - Osnove - PDF

ATA5-01 - Petosobna vila Varijanta A - Izgledi - PDF

ATA6-01 - Petosobna vila Varijanta A - Presjeci - PDF

ATA7-01 - Petosobna vila Varijanta A - 3D Rendering - PDF

 

ATB - pdf

ATB1-01 - Petosobna vila Varijanta B - Situacija - PDF

ATB2-01 - Petosobna vila Varijanta B - Osnove - PDF

ATB2-02 - Petosobna vila Varijanta B - Osnove - PDF

ATB5-01 - Petosobna vila Varijanta B - Izgledi - PDF

ATB6-01 - Petosobna vila Varijanta B - Presjeci - PDF

ATB7-01 - Petosobna vila Varijanta B - 3D Renderin - PDF

 

AU - pdf

AU1-01 - Trophy villa - Situacija - PDF

AU2-01 - Trophy villa - Osnove - PDF

AU2-02 - Trophy villa - Osnove - PDF

AU5-01 - Trophy villa - Izgledi - PDF

AU6-01 - Trophy villa - Presjeci - PDF

AU7-01 - Trophy villa - 3D Rendering - PDF

 

AV - pdf

AV1-01 - Palace villa - Situacija - PDF

AV2-01 - Palace villa - Osnova - PDF

AV2-02 - Palace villa - Osnove - PDF

AV2-03 - Palace villa - Situacija - PDF

AV2-04 - Palace villa - Izgled krova - PDF

AV5-01 - Palace villa - Izgledi - PDF

AV5-02 - Palace villa - Izgled - PDF

AV6-01 - Palace villa - Presjeci - PDF

AV6-02 - Palace villa - Presjeci - PDF

 

UP Przno II - Plan:

01 Topografskokatastarska podloga sa granicom zahvata - PDF

02 Izvod iz PPPPMD - PDF

03 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 - Plan detaljne namjene - PDF

04 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 - Mreze infrastrukturnih sistem - PDF

05 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 - Kontaktne zone - rezimi uredj - PDF

06 Analiza postojeceg stanja - PDF

07 Plan namjene povrsina - PDF

08 Plan parcelacije, nivelacije i regulacije - PDF

09 Saobracajna infrastruktura - PDF

10 Elektroenergetska infrastruktura - PDF

11 Hidrotehnicka infrastruktura - PDF

12 Telekomunikaciona infrastruktura - PDF

13a Plan ozelenjavanja - PDF

13b plan ozelenjavanja - PDF

14 Plan mjera za sprovodjenje - PDF

 

Tekst:

opsta dokumentacija Przno II - PDF

UP_Przno II_tekst_jun 2011_NACRT  - PDF