UP Pržno I

03 aug 2011

UP Przno I - NACRT

Grafika:

UP Przno I - Idejni rjesenje:

Idejno rjesenje - 3D prikaz - PDF

Idejno rjesenje - 3D prikaz 2 - PDF

Sinhron plan infrastrukture - PDF

Situacija kompleksa -   PDF

Situacioni prikaz saobracajnica - PDF

Situaciono rjesenje -  PDF

 

Idejna rjesenja objekata:

AA2-00_iss1_rev- Osnova na koti +24 - PDF

AA2-01_iss1_rev- Osnova na koti +27.7 - PDF

AA2-02_iss1_rev- Osnova na koti +31.4 - PDF

AA2-03_iss1_rev- Osnova na koti +35.1 - PDF

AA2-04_iss1_rev- Osnova na koti +38.8 - PDF

AA2-B1_iss1_rev- Osnova na koti +19 - PDF

AA2-B2_iss1_rev- Osnova na koti +15.3 - PDF

AA2-B3_iss1_rev- Osnova na koti +11.6 - PDF

AA5-11_iss1_rev- Izgledi fasada - PDF

AA5-12_iss1_rev- Fasade -   PDF

AA5-13_iss1_rev- Fasade - PDF

AA6-01_iss1_rev- Presjeci -   PDF

AB2-01 - Depandansi - Osnove etaza - PDF

AC2-01 - Depandansi - Osnove etaža - PDF

AD2-01 - Depandansi - Osnove etaza - PDF

AE2-01 - Depandansi - Osnove etaža - PDF

AF2-01 - Depandansi - Osnove etaža - PDF


  UP Przno I - Plan:

01 Topografskokatastarska podloga sa granicom zahvata - PDF

02 Izvod iz PPPPMD - PDF

03 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 - Plan detaljne namjene - PDF

04 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 - Mreze infrastrukturnih sistem - PDF

05 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 - Kontaktne zone - rezimi uredj - PDF

06 Analiza postojeceg stanja - PDF

07 Plan intervencija - PDF

08 Plan namjene povrsina - PDF

09 Plan parcelacije, nivelacije i regulacije - PDF

10 Plan mjera za sprovodjenje - PDF

11 Saobracajna infrastruktura - PDF

12 Elektroenergetska infrastruktura - PDF

13 Hidrotehnicka infrastruktura - PDF

14 Telekomunikaciona infrastruktura

15a Plan ozelenjavanja - PDF

15b Plan ozelenjavanja - PDF

SEA, Przno I - PDF

UP_Przno I_tekst_jun 2011_NACRT -PDF

Tekst:

opsta dokumentacija UP Przno I - PDF

UP_Przno I_tekst_jun 2011_NACRT - PDF