Urbanistički projekat Bogišići

06 apr 2015
 
Odluka o donošenju - dalje
Odgovori na primjedbe - dalje

 Tekstualni dio plana - dalje


 Grafički prilozi:

 1. Geodetsko katastarska podloga - dalje
 2. Izvod iz PUP-a - dalje
 3. Postojeća namjena površina- dalje
 4. Analiza postojećeg stanja - dalje
 5. Stilsko hronološka analiza - dalje
 6. Valorizacija - dalje
 7. Intervencija - dalje
 8. Plan namjene površina - dalje
 9. Plan parcelacije nivelacije i regulacije - dalje
 10. Kompozicioni plan - dalje
 11. Plan hidrotehničke infrastrukture - dalje
 12. Plan elektroenergetike - dalje
 13. Elektronske komunikacije - dalje
 14. Pejzažno uređenje - dalje

Idejna rješenja - dalje


Arhiva - dalje