USAVRŠAVANJE KADRA 2017

04 dec 2017

2017

 

Javne rasprave - dalje


Tabela za monitoring obuka 01.12.2017 - 31.12.2017 - dalje


Tabela za monitoring obuka 01.11.2017 - 01.12.2017- dalje


Tabela za monitoring obuka 01.10.2017 - 31.10.2017 - dalje


Tabela za monitoring obuka 01.01.2017 - 01.10.2017 - dalje