USPJEŠNA PREZENTACIJA OMLADINSKOG KLUBA

11 sep 2014

U dvorištu OŠ Drago Milović i SMŠ Mladost juče je veoma uspješno održana prezentacija planiranih aktivnosti u Omladinskom klubu Tivat. Predstavnici Omladinskog Tima i koordinatorka Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih davali su informacije o aktivnostima i dijelili pristupnice koje zainteresovani mogu popuniti uz saglasnost roditelja (maloljetni mladi). Posebno dizajnirani flajeri sa svim informacijama biće dostupni i dalje, a planirana je prezentacija i u OŠ Branko Brinić. Juče je podijeljeno oko 100 flajera i 80-ak pristupnica.

post slika