Usvojene odluke 18 SO Tivat

20 okt 2011

1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog Plana Radovići - detaljnije

2. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog Plana Golf  i Donji Radovići zapad - detaljnije

3. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog Plana Donji Radovići centar - detaljnije

4. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog planu Gradiošnica - detaljnije

5. Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum o izgradnji, upravljanju i održavanju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda - detaljnije

6. Odluka o kućnom redu u  stambenim zgradama - detaljnije

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika - detaljnije

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o auto-taksi prevozu - detaljnije

9. Odluka o dopuni odluke o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Tivat - detaljnije

10. Odluka o rješavanju stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština opštine i Predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu - detaljnije

11. INFORMACIJA O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA BUDŽETA OPŠTINE TIVAT za period 01.01 – 30.09 2011 godine - detaljnije

12. Informacija o stanju stambenog fonda i održavanju stambenih zgrada - detaljnije

13. Odluka o umanjenju obaveze plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta - detaljnije 

14. Odluka o pristupanju  razmjeni zemljišta sa Pravoslavnom Mitropoliom Crnogorsko-primorskom  - detaljnije

15.  Odluka o stavljanju van snage Odluke br. 0304-117 od 11.08.2008.g. - detaljnije

16.  Odluka o stavljanju van snage Odluke br. 0304-166 od 11.11.2008.g. - detaljnije

17. Odluka o dopuni Odluke o turističkoj valorizaciji lokaliteta u vlasništvu Opštine Tivat na poluostrvu Luštica - detaljnije

18. Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica koja bira ili imenuje Skupština opštine i Predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu - detaljnije