Usvojene odluke na VIII sjednici Odbora povjerenika

1. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu DOO Vodovod i kanalizacija Tivat sa finansijskim izvještajem za 2021.godinu PDF

2.Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2021. godinu PDF

3. Odluka o neusvajanju Godišnjeg izvještaja DOO Komunalno Tivat od realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti sa fin.izvještajem za 2021.godinu PDF

4.Odluka neusvajanju Odluke o raspodjeli dobiti DOO Komunalno Tivat za 2021.g PDF

5. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o raduTOT sa finansijskim izvještajem za 2021.godinu PDF

6. Odluka o prenosu vlasništva na motornom vozilu na JU Dnevni centar Tivat PDF

7.Odluka o participaciji troškova prevoza za učenike sa teritorije opštine Tivat PDF

8.Odluka o donošenju Elaborata o opravdanosti osnivanja preduzetničkog inkubatora u opštini Tivat PDF

9.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila DOO Parking servis PDF

10.Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU Muzej i galerija Tivat o imenovanju direktorice PDF

11. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu DOO Autobuska stanica Tivat sa fin. izvještajem za 2021.godinu PDF

12. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja DOO Parking servis Tivat o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti sa fin.izvještajem za 2021.godinu    PDF

13. Odluka o nedavanju saglasnosti na Izvještaj o radu JU Muzej i galerija Tivat sa finansijskim izvještajem za 2021.godinu PDF

14. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu JU Gradska biblioteka Tivat za 2021.godinu PDF

15. Odluka o nedavanju saglasnosti na Izvještaj o radu JU Sportska dvorana Tivat sa finansijskim izvještajem za 2021.godinu PDF

16. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju-Tivat za 2021.godinu PDF

Ustanove Grada