Usvojene odluke sa XIII sjednice SO Tivat od 20.06.2017

03 jul 2017

 

 1. Zavrsni racun budžeta opštine Tivat za 2016  godinu - dalje
 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Komunalno Tivat - dalje
 3. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Komunalno Tivat - dalje
 4. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Vodovod i kanalizacija Tivat - dalje
 5. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija Tivat - dalje
 6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem RJ Azil - dalje
 7. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat - dalje
 8. Odluka o usvajanju Programa podizanja spomen obilježja u opštini Tivat za 2017. godinu - dalje
 9. Odluka o usvajanju godišnjeg Plana razvoja sporta za 2017. godinu - dalje
 10. Odluka o zabrani izvodjenja gradjevinskih radova tokom  ljetnje turističke sezone - dalje
 11. Odluka o donošenju  Urbanističkog projekta Donja Lastva - dalje
 12. Dopuna Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2017 godinu - dalje
 13. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO Parking servis - dalje
 14. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO Autobuska stanica Tivat - dalje
 15. Odluka o  povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila privrednom društvu Parking servis Tivat - dalje
 16. Odluka o ustupanju na upravljanje i korišćenje objekta autobuske stanice privrednom društvu Autobuska stanica Tivat - dalje
 17. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora  za statut i propise - dalje
 18. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora  za planiranje  - dalje
 19. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za finansije - dalje
 20. Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Vodovod i kanalizacija Tivat - dalje
 21. Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Parking servis Tivat - dalje
 22. Odluka o imenovanju tri člana Savjeta  DOO Radio Tivat - dalje
 23. Odluka o davanju saglasnosti za produženje  ugovora o zakupu poslovnih prostora – dalje
 24. Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 106 u zahvatu DUP-a Gornji Đuraševići – dalje
 25. Odluka o ustanovljavanju službenosti na kat.par.654 k.o. Donja Lastva radi polaganja kabla – dalje

Zaključak o prihvatanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije

Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarenju strateškog plana opštine Tivat