Usvojene odluke sa XI sjednice SO Tivat od 04.04.2017

03 jul 2017

01.Odluka o  izmjeni odluke o auto taksi prevozu - dalje

02.Odluka o izmjenama i dopunama Plana privremenih objekata - dalje

03. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje

04. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2016. Godinu - dalje

05. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OŠ Drago Milović za 2016. Godinu - dalje

06. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OŠ Branko Brinić za 2016 godinu - dalje

07. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu SMŠ Mladost za 2016 godinu - dalje

08. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Muzičke škole Tivat za 2016 godinu - dalje

09. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JPU Bambi za 2016 godinu - dalje

10. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarivanju prava iz dječije i socijalne zaštite  za 2016 godinu - dalje

11. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JZU Doma zdravlja Tivat  za 2016 godinu - dalje

12. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Zavoda za zapošljavanje   za 2016 godinu - dalje

13. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Crvenog krsta   za 2016 godinu - dalje

14. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju javnog reda i mira na teritoriji opštine Tivat - dalje

15. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju uređenja obale  na teritoriji opštine Tivat - dalje

16. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije - dalje

17. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora  za statut i propise - dalje

18. Odluka o razrješenju i  imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti - dalje

19. Odluka o razrješenju i menovanju člana odbora za društvene djelatnosti - dalje

20. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za planiranje - dalje

21. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za davanje naziva naselja ulica i trgova - dalje

22. Odluka o razrješenju dva člana Savjeta DOO Radio Tivat - dalje

23. Odluka o imenovanju člana Savjeta Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat - dalje

24. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetima Posl.br. RS 73-16,74-16 i 75-16 - dalje

25. Odluka o ustanovljavanju služebnosti nužnog prolaza preko kat.parcele 109 k.o. Tivat u korist kat.parcela 190 i 191 k.o. Tivat - dalje