Usvojene odluke sa XXI sjednice SO Tivat od 11. 07. 2018. godine

12 jul 2018


1. Odluka o prestanku mandata Predsjednici Opštine - dalje
2. Odluka o prestanku mandata potpredsjednika Opštine - Janović - dalje
3. Odluka o prestanku mandata potpredsjednika Opštine - Maslovar - dalje
4. Odluke o davanju ovlašćenja potpredsjedniku Opštine - dalje
5. Statut Opštine Tivat - dalje
6. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Muzej i galerija sa finansijskim planom za 2018.godinu - dalje
7. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat za 2017.godinu - dalje
8. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Komunalno Tivat za 2017.godine - dalje
8.1. Odluka o raspodjeli dobiti DOO Komunalno Tivat za 2017.godinu - dalje
9. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2017.godinu - dalje
9.1. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2017.godine - dalje
10. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Parking servis Tivat za 2017.godine - dalje
10.1. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Parking servis Tivat za 2017.godinu - dalje
11. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Autobuska stanica Tivat za 2017.godine - dalje
11.1. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Autobuska stanica Tivat za 2017.godinu - dalje
12. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Vodacom Tivat za 2017.godine - dalje