POZIV ZAINTERESOVANIM KORISNICIMA PROSTORA ZA UČEŠĆE U IZRADI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA

12 jul 2018

Nakon donošenja Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme („Službeni list CG“, broj 43/18) od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma i formiranja Komisije za izradu programa privremenih objekata, stekli su se uslovi da Komisija pristupi, shodno odredbi člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17), donošenju Programa privremenih objekata. Program se donosi za period od pet godina, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma i organa državne uprave nadležnih za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu životne sredine. Rok za donošenje pomenutog Programa je 14. oktobar 2018. godine.

U skladu sa zakonskim određenjem (član 115 Zakona) privremeni objekti ne mogu se postavljati odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata, bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta.

Radi izrade što kvalitetnijeg Programa privremenih objekata, kojim će se saglasno zakonskim određenjima urediti ovaj segment planiranja prostora, Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata poziva zainteresovane korisnike prostora da dostave inicijativu za izradu Programa, odnosno za ucrtavanje privremenog objekta za koji su zainteresovani, a koja će biti razmotrena u proceduri izrade i donošenja Programa.

U tom cilju, potrebno je da zainteresovani korisnici prostora popune Upitnik koji sadrži informacije neophodne za izradu Programa, a koji se prilaže uz ovaj poziv.

Napominjemo da se, po osnovu podataka dostavljenih u Upitniku, ne mogu ostvarivati bilo kakva prava po osnovu postavljanja odnosno građenja privremenog objekta.

Popunjeni Upitnik se dostavlja Sekretarijatu od 16. jula do 16. avgusta 2018. godine na e-mail adresu urbanizam@opstinativat.com, odnosno na pisarnici Opštine Tivat.

UPITNIK - program privremenih objekata - dalje