UVID U BIRAČKI SPISAK

03 aug 2012

Obavještavaju se građani opštine Tivat da mogu izvršiti uvid u birački spisak opštine Tivat radi upisa, brisanja, izmjena ili dopuna podataka u biračkom spisku.
uvid u birački spisak za područje cijele Opštine građani mogu izvršiti u prostorijama opštine Tivat, trg Magnolija 1. u kancelariji broj 14. svakog radnog dana u radnom vremenu Opštine kao i na telefon; 661-339.
posebno se pozivaju građani sa starim ličnim kartama da se prijave radi uvida i kontrole ažurnosti podataka upisanih u biračkom spisku, kao i oni građani koji su promjenili adresu stanovanja a glasaju na biračkom mjestu po ranijim adresama, kao i birači koji su promjenili lično ime.