VAŽNO OBAVJEŠTENJE O VAKCINACIJI PROTIV BOLESTI KVRGAVE KOŽE

17 aug 2016

Obavještavaju se držaoci životinja da će se u subotu (20.08.2016. godine) od 11 časova na lokaciji “Montepranzo” vršiti organizovana vakcinacija lutajućih goveda od opasne zarazne bolesti kvrgave kože.
Apeluje se na vlasnike ovih goveda da sarađuju i da budu spremni da omoguće vakcinaciju. U istom vremenu izvršiće se identifikacija i obilježavanje svih goveda koja nisu obilježena.

Bolest kvrgave kože virusna je bolest goveda, koja se sa oboljele životinje preko insekata (muva, komaraca, krpelja) prenosi na druga goveda. Uzimajući u obzir da su prenosioci insekti jasno je da je širenje bolesti teško kontrolisati. Nadležne institucije i terenska veterinarska služba daju sve od sebe da spriječe dalje širenje na područja centralnog i južnog dijela Crne Gore.

U cilju zaštite stočnog fonda od ove opasne zarazne bolesti životinja donijeta je Naredba o mjerama za sprječavanje širenja i iskorjenjivanja kvrgave kože goveda. Zbog opasnosti od širenja bolesti i izazivanje velikih socio ekonomskih posljedica za držaoce goveda pojedinačno, ali ništa manje i po opštine i državu u cjelosti, planirane su mjere za svođenje posljedica na što je moguće manju mjeru.

Ovom naredbom (Sl. list CG, broj 47/2016) naređena je
1. Obavezna hitna vakcinacija svih goveda na području Crne Gore, bez obzira na starost, kao i
2. Obilježavanje svih neobilježenih goveda, uključujući i telad, a zatim vakcinacija tih životinja

Kako bi vakcinacija bila sprovedena u najkraćem roku i spriječila se pojava bolesti na području opštine Tivat apelujemo na sve držaoce životinja i građane na području naše opštine da se u ovoj situaciji kada nam prijeti opasnost od pojave bolesti, svi angažujemo i doprinesemo potpunoj zaštiti goveda na ovom području.

Opština Tivat
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove