ZA VEĆU BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU

01 feb 2017

Prethodnih dana Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj preduzeo je niz aktivnosti sa ciljem povećanja bezbjednosti pješaka u saobraćaju. U skladu sa Akcionim planom za prilagođavanje javnih saobraćajnih površina kretanju lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, na raskrsnici ulica Njegoševe i Palih boraca postavljena je još jedna taktilna površina. Ista već postoji na lokaciji raskrsnice ulica II Damlatinske i Palih boraca. Nedavno je okončano postavljanje solarnih markera na pješačkim prelazima u zonama tivatskih škola.
Na incijativu Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj opštine Tivat, na magistralnom putu, a u zonama škola, postavljeni su saobraćajni znaci kojima se ograničava brzina kretanja vozila na 30 km/h, umjesto dosadašnjih 50 km/h. Saobraćajnu saglasnost izdalo je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj.
Ukupna investicija sva tri mini-projekta iznosi 13.500 eura. Iz Sekretarijata apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i vode računa o svojoj bezbjednosti.