Zabrana loženja i paljenja vatre od 15. juna do 15. septembra

10 jun 2021

Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović donio je naredbu kojom se zabranjuje loženje i paljenje vatre na otvorenom prostoru na teritoriji opštine od 15. juna do 15. septembra 2021.

Loženje vatre na otvorenom prostoru moguće je isključivo uz odobrenje opštinske Službe zaštite. Pristupni putevi do šumskih kompleksa moraju biti prohodni pa je zabranjeno parkiranje vozila i postavljanje ma kakvih prepreka na njima. Sav zeleni otpad u ovom periodu odlaže se u posebne posude, po procedurama donešenim od strane Komunalnog preduzeća.

Nedavna kiša odložila je požarnu sezonu. Pozivamo građane da poštuju zabranu paljenja vatre i primjenjuju sve mjere zaštite od požara“ – rekao je komandir Službe zaštite Milorad Giljača. Telefoni Službe zaštite: 123 ili (032) 671 318.

post slika