Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za sport

11 jun 2021

Opština Tivat poziva sve sportske organizacije sa sjedištem u Tivtu da predlože svoje kandidate za članove Savjeta za sport.

Savjet čine predsjednik i četiri člana svi iz reda istaknutih sportskih radnika i sportista sa prebivalištem u Tivtu. Mandat predsjednika i članova Savjeta traje četiri godine.

Svi detalji o bližim uslovima i potrebnoj dokumentaciji dostupni na linku: pdf

Odluka o osnivanju savjeta za sport - pdf

post slika