ZARADE JAVNIH FUNKCIONERA_2016

17 maj 2017

 

- SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ZARADA U OPŠTINI TIVAT - JUN 2016

- SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ZARADA U OPŠTINI TIVAT - JUL 2016

- SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ZARADA U OPŠTINI TIVAT - AVGUST 2016

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ZARADA U OPŠTINI TIVAT - SEPTEMBAR 2016

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ZARADA U OPŠTINI TIVAT - OKTOBAR 2016

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ZARADA U OPŠTINI TIVAT - NOVEMBAR 2016

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ZARADA U OPŠTINI TIVAT - DECEMBAR 2016