ZARADE JAVNIH FUNKCIONERA_2017

17 maj 2017

 

- SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ZARADA U OPŠTINI TIVAT - JANUAR 2017

- SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ZARADA U OPŠTINI TIVAT - FEBRUAR 2017

- SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ZARADA U OPŠTINI TIVAT - MART 2017

- SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ZARADA U OPŠTINI TIVAT - APRIL 2017

- SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ZARADA U OPŠTINI TIVAT - MAJ 2017

- SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ZARADA U OPŠTINI TIVAT - JUN 2017

- SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ZARADA U OPŠTINI TIVAT - NOVEMBAR 2017