Zatvoren putni pravac kružni tok – Radovići

20 dec 2019

Putni pravac kotorski kružni tok – Radovići zatvoren je do daljnjeg radi sanacije posljedica poplava koje su izazvane obilnim padavinama na teritoriji opštine Tivat.

Na licu mjesta su tri ekipe Službe za spašavanje i zaštitu Tivat, sa deset članova i tri vozila koja evakuišu vozila sa tog putnog pravca.

Uzrok poplava su bujične vode nastale usljed nekontrolisanog odlaganja građevinskog otpada na kotorskom dijelu poteza uz putni pravac.

Opštinski tim upućuje apel građanima da ne kreću prema ovom putnom pravcu i da koriste alternativni put preko Grabovca. O svim promjenama u režimu saobraćaja i sljedećim aktivnostima Tima, javnost će biti pravovremeno obaviještena.

Po uočavanju problema nasipanja lokacije u blizini kružnog toka, Opština Tivat je upućivala posljednih mjeseci više zahtjeva nadležnim inspekcijama da reaguju.