ZAVRŠENA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TIVAT

03 dec 2018

Javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu Opštine Tivat za 2019. godinu, koja je trajala 15 dana, završena je danas. Tokom rasprave koja je počela 13. novembra, održani su okrugli stolovi sa NVO,  sa sportskim klubovima, predstavnicima javnih preduzeća i ustanova, sa predstavnicima političkih partija i predstavnicima sekretarijata, te centralna javna rasprava.

Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode će sačiniti izvještaj sa javne rasprave. Predlog budžeta naći će se pred odbornicima tivatske Skupštine tokom decembra. Budžet Opštine Tivat za sljedeću godinu planiran je u iznosu od 20,961.000 eura, što je oko 4% više planiranih prihoda u odnosu na tekuću godinu. Sopstveni prihodi su planirani u iznosu od 11.072.000 eura, ustupljeni prihodi u iznosu 2.309.000, donacije, odnosno sponzorstva kulturnih programa 80 hiljada, dok su kapitalne donacije 1,5 miliona eura. Preneseni prihodi iznose šest miliona eura.

“Što se tiče izdataka, tekući rashodi su planirani sa uvećanjem 4,18 odsto u odnosu na ovu godinu. Najveće učešće imaju kapitalni izdaci – 13.129.000 eura, odnosno nešto više od 62 odsto”, saopštila je sekretarka za finansije I lokalne javne prihode Rajka Jovićević.

Predsjednik Opštine dr Siniša Kusovac saopštio je da je budžetom predviđen million eura za asfaltiranje lokalnih saobraćajnica i 150 hiljada za ulaganja u ostalu infrastrukturu, a da će konačna verzija odluke biti formirana na osnovu prioriteta koje dostave mjesne zajednice.

Sopstveni prihodi Opštine su planirani u iznosu od 11.072.000 eura. Od toga su lokalni porezi planirani u iznosu od 5,9 miliona eura, što čini 28,14 % ukupnih budžetskih prihoda.

Porez na nepokretnosti predviđen je u iznosu od 5,1 milioni čini 24,33 % lokalnih prihoda. Prihodi od taksi planirani su iznosu od 635 hiljada eura i čine 3,02 % ukupnih budžetskih prihoda. Prihodi po osnovu naknada predviđeni su u iznosu od 3.049.000 eura i čine 14,54 % ukupnih budžetskih prihoda. Najveće učešće ima naknada za komunalno opremanje u iznosu od 2,5 miliona eura, što čini 11,92 % ukupnih budžetskih prihoda.

Ostali lokalni prihodi planirani su u iznosu od 980.000,00 ili manje od 5 odsto.

Prihodi od prodaje nepokretnosti planirani su u iznosu od 800 hiljada eura, što predstavlja 3,81 % ukupnih budžetskih prihoda i odnosi se na nepokretnosti za koje je skupština donijela Odluku o prodaji.

Javna rasprava2

post slika