ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE USTANOVE

03 mar 2008

Dom zdravlja, Tivat.
Tel: +382 (0) 32/ 671-144
E - mail: domzdravljatv@t-com.me
www.domzdravljativat.me/index.htm


Dom zdravlja, Radovići
+382 (0) 32/ 680-190

JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat, Budva
Područna jedinica Tivat
Adresa: Luke Tomanovića 2
Rukovodeće lice: mr Željka Stevović, socijalna radnica
Kontakt telefon: 032 674 646 
E-mail adresa: zeljka.stevovic@czsr.me
tivat@czsr.me

Broj za prijavu nasilja u porodici: 080 111 111