USTANOVE KULTURE

03 mar 2008

JU "Centar za kulturu" Tivat

Luke Tomanovića 4
Telefon:
 
 
- centrala: +382 (0) 32/ 674-587,
- uprava: +382 (0) 32/ 674-590, 
- biblioteka: +382 (0) 32/ 674-588
Kontakt osoba: Neven Staničić, direktor
www.czktivat.me

 
 

JU”Muzej i galerija” Tivat

Trg od kulture 4

Telefon: +382 (0) 32/674-591

E-mail: muzejigalerija.tivat@gmail.com

Kontakt osoba: mr Jelena Bujišić, direktorica