0101-404-523/2 OD 22.06.2018. GODINE

22 jun 2018

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA FINANSIJSKIH USLUGA ZA REALIZACIJU BESKAMATNIH KREDITA PREMA GRAĐANIMA U SVRHU POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI PRIVATNIH KUĆA I STANOVA - PDF