PODRŠKA SEKRETARIJATA ZA KULTURU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UČENICIMA RE POPULACIJE

25 jun 2018

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti i u školskoj 2017/2018 godini nastavio je pružati podršku, nizom aktivnosti, učenicima RE populacije, a sve u cilju njihove veće inkluzije, kako u obrazovni sistem, tako i u društvenu zajednicu.

Podrška Sekretarijata tokom navedenog perioda ogledala se kroz postojanje Kancelarije za RE asistenta i medijatora u nastavi; obezbjeđenje prevoza, kako za učenike, tako i za djecu predškolskog uzrasta, kojima je JPU “Bambi” obezbijedila besplatan boravak; nabavku neophodnog školskog pribora. Takođe, Sekretarijat je za sedmoro najboljih učenika RE populacije obezbijedio nagrade-mobilne telefone.

Još jedna u nizu aktivnosti kojom su učenici RE zaokružili školsku godinu je edukativni izlet za tridesetoro učenika RE populacije koji pohađaju JU OŠ”Drago Milović” i JU SMŠ”Mladost”. Na pomenutom izletu, sa učenicima su bili zaposleni iz Kancelarije za RE asistenta i medijatora u nastavi Xhafer Brahimi i Ljuljeta Vučković, a izlet je organizovao Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti.

Tokom izleta učenici su obišli značajne kulturne i turističke znamenitosti: turističku atrakciju u Podgorici –“Nijagarine vodopade”, farmu magaraca u Martinićima, jezero Krupac, posebni prirodni predio Trebjesu, kao i spomen-obilježja na teritoriji Grahova.