01.07.2013 POZIV br. 23/13

01 jul 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 23/13

Nabavka i ugradnja muzičke opreme za potrebe Centra za kulturu Tivat - detaljnije

Nabavka i ugradnja muzičke opreme za potrebe Centra za kulturu Tivat