17.06.2013 POZIV br. 22/13

18 jun 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 22/13

za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku, isporuku i montažu opreme i namještaja za potrebe J.P.U. " BAMBI " u TIVTU  - detaljnije