02.10.2012 POZIV br. 53/12

26 okt 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 53/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za Nabavka prenosivih računara (laptopova) u skladu sa tehničkom specifikacijom -  detaljnije