03.12.2012 POZIV br. 71/12

12 dec 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 71/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge izrade UP –ta Krašići I,Krašići II,Krašići III  -  detaljnije