04.03.2015. POZIV br. 12/15

05 mar 2015

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 12/15

za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i isporuku muzičke opreme za potrebe JU Centar za kulturu Tivat - detaljnije