06.03.2015. POZIV br. 13/15

07 mar 2015

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 13/15

za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova uređenja planinarskih staza - detaljnije