05.04.2013 POZIV br. 11/13

15 apr 2013

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 11/13

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za radove na izgradnji javne rasvjete u Opštini Tivat - detaljnije