02.04.2013 POZIV br. 10/13

03 apr 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 10/13

na otvoreni postupak javne nabavke za usluge izrade ekspertize stanja konstruktivnih elemenata objekta Sportska dvorana „Župa“ u Tivtu   -  detaljnije