08.08.2014. POZIV br. 27/14

11 aug 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 27/14

za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za ustupanje izvođenja radova na izgradnji vodovodnog cjevovoda u trupu saobraćajnice u naselju Ruljina - detaljnije