19.02.2013 POZIV br. 03/13

20 feb 2013

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 03/13

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge geodetskog snimanja i izrade geodetskih podloga za detaljne razrade u okviru DUP-ova i UP-ta. - detaljnije